«Книги - морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той хоч і труду мав досить, дивнії перли виносить» (Іван Франко)

Пам'ятка читачам

 

ЯК СТАТИ СПРАВЖНІМ ЧИТАЧЕМ

                                              Книги – це відкриті двері до інших душ і народів.                                                                                                                  Андре Моруа               

    Анотація - це стисла характеристика книги. Звичка користуватися анотацією - одна з головних звичок серйозного читача.

        З передмови і післямови ви дізнаєтеся про автора, про інші його твори, про долю книги і час, коли вона була написана.

   Звертайте увагу:

 • на присвячення автора книги, бо це майже закон: присвячення стоять перед кращими, найдорожчими для письменника творами;
 • на епіграф: він задає тон, виразно натякає на те, що ми побачимо потім у глибині твору;
 • на мову художнього твору. На книжковій сторінці не може, не повинно бути жодного випадкового слова. Кожне  слово повинне і значенням, і звучанням допомагати письменнику виразити відчуття;
 • на примітки – підрядкові, розміщені внизу сторінки, і на примітки в кінці книги – вони детально пояснюють якісь частини тексту, або дають короткі відомості, чиє ім’я згадано в тексті.

    Тільки завдяки літературному перекладу існує світова література. Звертайте увагу на ім’я перекладача, в переказі або перекладений даний твір. Про деякі говорять: «створено за мотивами». Так за мотивами італійської казки про Піноккіо склав «Пригоди Буратіно» Олексій Толстой.

 

Поради, як придбати розум

   Читання буває різним, залежно від того, яку книгу ви читаєте і яке завдання  при цьому ви ставите перед собою.

   Книги, які потрібні тільки для отримання інформації: технічна, спеціальна, науково-популярна, довідкова – ось матеріал для швидкого читання.

   Познайомтесь із основними прийомами швидкого читання:

-  не вимовляйте про себе читані слова;

не переводьте погляд уздовж рядка з одного рядка на інший, а охоплюйте поглядом якомога більшу частину сторінки;

-  читаючи текст, головну увагу приділяйте його змісту.

      Є три способи читання науково-популярної літератури:

·    перегляд;

·    вибіркове читання певних глав, статей;

·    повне читання і вивчення.

   Читання наукової книги починайте з перегляду змісту, оскільки він розкриває її вміст.

       Хочете добре читати з опрацюванням – читайте з олівцем у руках, робіть конспект, замітки, виписки.


ЯК ЧИТАТИ

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНУ КНИГУ

 1. Читаючи науково-популярну книгу, корисно скласти план книги, конспект виписати найбільш важливі цитати.
 2. ПЛАН – короткий виклад змісту книги за розділами – складається у вигляді заголовків або запитальника. Корисно додати до цього хронологічні дані, імена, цифри, назви міст, пояснення незрозумілих слів, тобто те, що слід запам’ятати .
 3. КОНСПЕКТ – письмовий переказ своїми словами змісту прочитаної книги або розділу. Конспектувати матеріал потрібно частинами /розділами/ книги; необхідно уважно прочитати текст, виділити основну думку автора, записати її своїми словами, навести факти, які підтверджують або розкривають цю думку.
 4. ЦИТАТА – уривок із тексту книги, який наводиться дослівно без змін. Для цитування відбираються ті місця, які найбільш яскраво і повно виражають головні думки автора. Цитата виписується дбайливо, без пропусків або заміни слів, з дотриманням розділових знаків. Кожна цитата береться в лапки. Далі в лапках вказується, звідки цитату взято.
 5. Читаючи науково-популярну книгу, необхідно звертатись за довідками до різних посібників: пояснення незрозумілих слів слід шукати в словнику; матеріал, що доповнює книгу, потрібно вибирати за бібліографічними покажчиками.

 

ЯК  НАПИСАТИ  РЕФЕРАТ

        Реферат - /від лат. - доповідаю/

 1. Визначити тему. 
 2. Підібрати літературу: документи, першоджерела;  монографії, довідники, збірники; газетні та журнальні матеріали.

 3. Ґрунтовно вивчити літературу.
 4. Скласти первісний варіант план  майбутнього реферату. 
 5. Виділити основні питання.
 6. Систематизувати опрацьований матеріал.
 7. Остаточно продумати та уточнити план реферату.      Обов’язково включити в план актуальність теми і її значення.
 8. Написати реферат. 
 9. В кінці реферату слід додати список літератури.

 


ЯК ПРАЦЮВАТИ З ЦИТАТОЮ

 1. Цитатою користуються для уточнення власних думок, для їх підтвердження.
 2. Для цитування вибирай ті місця, які найточніше виражають головну думку автора.
 3. Не можна зловживати цитатами. Посилання на авторитет – це не доказ.
 4. Цитата повинна виписуватись так, щоб у ній була закінчена думка автора.
 5. Виписувати цитату слід старанно, без заміни слів, з дотриманням всіх розділових знаків, з позначенням пропусків.
 6. Кожна цитата береться в лапки.
 7. Після цитати вказується джерело, прізвище автора, назва книги, місце і рік видання, номер тому і сторінки.

 

 

 ЯК  ЧИТАТИ  ГАЗЕТУ

 1. Читай газети щоденно.
 2. Газети розкажуть тобі про найважливіші події, що відбуваються в нашій країні і у всьому світі.
 3. Перед тим як почати читати газету, переглянь заголовки всіх статей – це допоможе  тобі вибрати в ній найцікавіший матеріал.
 4. При читанні газет користуйся картою. Знайди на ній ті міста, про які прочитав у газеті.
 5. Пояснення незрозумілих слів знайди в словнику або запитай у бібліотекаря.
 6. Візьми книгу про те, що тебе особливо зацікавило     при  читанні газети.

 

 

ЯК  ПРАВИЛЬНО  ЧИТАТИ

ХУДОЖНІЙ  ТВІР

 1. Читай уважно, зосереджено, нічого не пропускаючи.
 2. Осмислюй прочитане, перечитуй ще раз епізоди, які тебе схвилювали.
 3. Уявляй зображені автором картини.
 4. Співпереживай разом з героями книжки.
 5. Стеж за мовою, зверни увагу на особливості побудови твору.
 6. Читаючи, не думай про щось стороннє.
 7. Не читай поверхово «ковтаючи» слова, поверхове читання послаблює пам’ять.
 8. Читаючи книгу, ти можеш зустріти незнайомі слова, їх пояснення знайди у словниках, довідниках, енциклопедіях.

 


ПАМЯТКА  УЧНЯ-ЧИТАЧА

     Якщо  вам  потрібно  дізнатися:

 • як правильно писати те чи інше слово тоді звертайтеся до орфографічного словника;
 • як правильно вимовляти, наголошувати слова – до орфоепічного;
 • походження слова – до етимологічного;
 • значення слова, його стилістичне використання і граматичне оформлення – до тлумачного.

    Якщо ви хочете дізнатися про різні явища природи: затемнення, повінь, землетрус; про видатних діячів науки і культури, спорту, про географічні відкриття, історичні  події – звертайтесь до енциклопедичних словників.

     Для того щоб отримати допомогу від словника, потрібно вміти правильно ним користуватися.

     У словниках усі слова зібрані за алфавітом, а у довідниках – за окремими темами.

     Словникова стаття починається із заголовка.

     У філологічних словниках заголовок завжди має наголос.

     У словниках-довідниках зібрані знання, накопичені багатьма поколіннями.

     Звертайтеся до них, читайте їх як художню книгу, вони завжди і в усьому допоможуть вам.

     Словники допомагають нам не тільки правильно писати слова, визначити їх значення, пояснювати походження, а й розширюють кругозір, дають різноманітну інформацію з різних галузей науки, техніки, мистецтва, розвивають культуру мовлення. Тому їх справедливо називають «мовними скарбницями».